Quyền riêng tư và bảo mật

  • Qui Định về Quyền riêng tư và bảo mật này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi Bạn ở trong trang web của chúng tôi, và khi Bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
  • Qui định này không áp dụng cho những cách thức xử lý thông tin của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những người không phải là nhân viên của chúng tôi hoặc do chúng tôi quản lý.
  • Quy định này không phải là một hợp đồng và không tạo ra bất kỳ quyền lợi hợp pháp. Tuy nhiên, Quy định này được tạo ra như một biểu hiện của sự cam kết của chúng tôi để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi tham gia sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.
  • Nội dung bản thông báo này gồm những phần sau:

1 – Việc thu thập và sử dụng dữ liệu.
2 – Dữ liệu cá nhân và quyền quyết định.
3 – Bảo toàn dữ liệu cá nhân.
4 – Xem xét, đính chính và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân.
5 – Dữ liệu nhận biết (cookies).
6 – Bảo mật dữ liệu cá nhân.
7 – Lời khước từ.
8 – Thông tin liên lạc.

1. Việc thu thập và sử dụng dữ liệu
Những dữ liệu mà chúng tôi thu thập khi Bạn vào những trang web của chúng tôi.
Khi bạn vào trang web của chúng tôi để sử dụng dịch vụ hoặc đặt hàng với chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu bạn (đăng ký thành viên) cung cấp các dữ liệu cá nhân để:
• Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ sử dụng dịch vụ.
• Xử lý giao dịch và gửi thông báo.
• Giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố.
• Ngăn chặn các hoạt động bị cấm và thực thi các điều kiện của chúng tôi trong giao dịch.
• Tăng cường chất lượng dịch vụ.
• So sánh và xác minh thông tin để đảm bảo quyền lợi.
Khi bạn vào trang web của chúng tôi để truy cập, đọc, tham khảo hay sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, chúng tôi sẽ tự động thu thập những dữ liệu sau đây:
• Bạn từ đâu tới và tới bằng cách nào. Phần này bao gồm kỹ thuật thông tin, điện chỉ máy vi tính của Bạn, tên công ty cung cấp dịch vụ lên mạng, tên máy chủ,…)
• Ngày và giờ truy cập.
• Những trang web và những dịch vụ trực tuyến của chúng tôi mà Bạn đã truy cập.
Những dữ liệu mà chúng tôi thu thập khi Bạn tự nguyện cung cấp.
Trong khi Bạn truy cập trang web của chúng tôi, nếu Bạn tham gia vào một cuộc trưng cầu ý kiến, hoặc sử dụng những dịch vụ trực tuyến, thì chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu sau:
• Thư điện tử (E-mail) và nội dung thư điện tử (E-mail) nếu Bạn liên lạc với chúng tôi bằng thư điện tử (E-mail).
• Tất cả những dữ liệu khác mà Bạn tự nguyện cung cấp.
Những dữ liệu mà chúng tôi thu thập không những chỉ có văn bản chữ mà có thể còn có mã hóa âm thanh, mã hóa phim và hình ảnh mà Bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi dùng địa chỉ của Bạn để hồi âm trực tiếp đến Bạn nhằm giải quyết những vấn đề Bạn nêu trong E-mail hoặc chuyển đến những có quan liên hệ để giải quyết thoả đáng. Những dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ những cuộc trưng cầu ý kiến và những mẫu đơn trực tuyến sẽ chỉ được dùng vào những mục đích đã được nêu rõ ở đó.

2. Dữ liệu cá nhân và quyền quyết định
Bạn có quyền quyết định muốn hoặc không cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi thông qua mạng trực tuyến.
“Dữ liệu cá nhân” là dữ liệu riêng biệt về một cá nhân. Những dữ liệu này gồm có: Họ và tên, Địa chỉ, Điện thoại bàn, Điện thoại di động, E-mail.
Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi các dữ liệu cá nhân của bạn, nhằm mục đích phục vụ bạn tốt nhât. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Tuy nhiên bạn cũng có quyền quyết định không cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi. Quyết định này không có ảnh hưởng gì tới khả năng truy cập, đọc và tham khảo thông tin từ những trang web của chúng tôi. Trong trường hợp bạn không cung cấp dữ liệu các nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể hoặc từ chối phục vụ bạn.
Khi Bạn không muốn nhận thư điện tử (E-mail), Điện thoại hoặc SMS từ chúng tôi, bạn có thể liên lạc và yêu cầu với chúng tôi qua thư điện tử (E-mail) hoặc điện thoại.
Nếu Bạn tin rằng dữ liệu cá nhân của Bạn bị dùng vào những mục đích ngoài ý muốn Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ, điện thoại và thư điện tử (E-mail) được ghi ở mục 8 (Thông tin liên lạc) phần cuối bản thông báo này.

3. Sự bảo toàn dữ liệu cá nhân
Trước khi bạn muốn sử dụng đầy đủ các dịch vụ trực tuyến mà chúng tôi cung cấp trên các trang web, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các dữ liệu riêng tư về bạn. Bạn có thể từ chối không cho chúng tôi biết các dữ liệu này, nhưng nếu bạn không cho chúng tôi những dữ liệu cần thiết trên, chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ hoặc đặt hàng với chúng tôi trên các trang web.
Chúng tôi cam kết với Bạn:
• Không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của Bạn cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị và chỉ tiết lộ thông tin đó khi có sự cho phép của chủ thể thông tin hoặc theo quy tắc bảo vệ thông tin mà hai bên đã thoả thuận.
• Bên thứ ba không được phép bán thông tin mà chúng tôi đã cung cấp, hoặc tiếp thị trực tiếp tới Bạn cũng như tiết lộ những thông tin này theo bất kỳ hình thức nào mà khồn có sự cho phép của Bạn.
• Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với các nhà cung cấp dịch vụ truy nhập Internet vì để hỗ trợ hoặc cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi hoặc cho hoạt động thực sự cần thiết và theo những giới hạn về nguyên tắc bảo mật chặt chẽ.
• Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với các thành viên khác của Chúng tôi theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân để hỗ trợ việc giao hàng và cho phép các thành viên liên hệ với Bạn.
• Chúng tôi chỉ tiết lộ một số thông tin cá nhân của Bạn nếu các Cơ quan thực thi Pháp luật có yêu cầu văn bản cụ thể theo đúng Luật định.

4. Xem xét, đính chính và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
Bạn có thể xem xét, sửa đổi lại những thông tin về cá nhân mà Bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách:
Đăng nhập vào tài khoản của Bạn với tên đăng nhập và mật khẩu mà Bạn đã chọn khi đăng ký.
Bạn phải đảm bảo chắc chắn rằng các thông tin khi khai báo hoặc chỉnh sửa phải chính xác, để chúng tôi có thể cung cấp, hỗ trợ, tư vấn,… một cách nhanh nhất không gây bất cứ trở ngại hay nhầm lẫn nào khi Bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

5. Dữ liệu nhận biết (cookies)
Ðể phục vụ bạn được hiệu quả hơn, chúng tôi dùng “cookies” để theo dõi cách sử dụng trang web của chúng tôi khi bạn truy cập.
Cookies chỉ là những dữ liệu đơn giản được giữ trong nhu liệu truy cập (web browser) dùng trong máy vi tính của bạn.
Chúng tôi chỉ dùng cookies để ghi dấu những trang và tiện ích trên website mà bạn đã và đang sử dụng.
Cookies được tạo ra ở đây sẽ không ghi chép những gì riêng tư về cá nhân và sẽ không vi phạm hay làm tổn hại tới sự riêng tư và an toàn của bạn.

6. Bảo mật dữ liệu cá nhân
Chúng tôi rất thận trọng trong việc bảo mật dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp khi vào trong trang web của chúng tôi.
Nhưng Bạn cũng không nên hiểu rằng đây là sự bảo đảm tuyệt đối. Và những thông báo này cũng không phải là những lời chỉ dẫn hay khuyên bảo về luật pháp, thương mại hay bất cứ sự chỉ dẫn hay khuyên bảo nào khác.

7. Lời khước từ
Khi bạn đi sang trang nối kết khác, bạn không còn ở trong trang web của chúng tôi nữa, và bản Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này không còn hiệu lực đối với bạn. Lúc đó, bạn phải chịu theo bản Thông Báo Về Quyền Riêng Tư của nơi đó (website mà bạn đến).
Chúng tôi cũng không chứng thực bất cứ nội dung, quan điểm, sản phẩm, hay dịch vụ của nơi khác được nối kết với những trang web của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi sự mất mát và tổn hại vì đã tin tưởng vào sự chính xác, tính cách đáng tin cậy hay cập nhật của những tài liệu ở đây. Những tài liệu trong những trang web này thế nào cũng có phần mục không được chính xác hay cập nhật. Bất cứ ai hay Bạn cũng phải chấp nhận mọi sự rủi ro xảy ra khi sử dụng thông tin tại những trang web này.
Xin lưu ý rằng Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này có thể thay đổi theo thời gian hoặc tình hình thực tế. Xin được lưu ý rằng chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi và / hoặc thay đổi Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước

8. Thông tin liên lạc
Mọi thông tin đóng góp, phản hồi, thắc mắc hoặc cần trợ giúp xin vui lòng liên lạc với chúng tôi theo các thông tin liên hệ bên dưới.

Czech Viet s.r.o.
Jeseniova 519/19, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha
Email: czechviet@investman.cz
Sđt: 777 686 789